Biebrzańskie szlaki

Biebrzańskich szlaków turystycznych najlepiej szukać w Biebrzańskim Parku Narodowym, jest to największy park w Polsce. Na terenie Parku Narodowego można znaleźć szlaki piesze, rowerowe i edukacyjne.

Ciekawe historyczne i edukacyjne szlaki znaleźć można w Ośrodku Osowiec, jest to siedziba parku pomiędzy Twierdzą Osowiec a wsią Osowiec.

Na terenie ośrodka można znaleźć dwie ścieżki:

  • ścieżkę przyrodniczo-historyczną oznaczoną kolorem czerwonym

Szlak rozpoczyna się w Twierdzy Osowiec, na trasie można zobaczyć trzy wojskowe schrony, oraz wieżę widokową, skąd podziwiać można Dolinę Biebrzy.

  • ścieżkę edukacyjną, oznaczoną kolorem zielonym

Jest to szlak zaczynający się na Kanale Rudzkim, podczas spaceru po trasie podziwiać można dawne wojskowe forty, miejsca żerowe bobrów, oraz carska twierdzę z XIX wieku.

 

Ścieżka “Borek bartny” jest to trasa poświęcona bartnictwu. Okoliczne kłody i barcie są zamieszkiwane przez pszczoły.

Ścieżka “Czerwone Bagno” trasa prowadzi przez drewnianą kładkę, w okolicach można wyjść na platformę widokową.

Ścieżka “Wydmy” trasa zaczyna się przy drewnianym moście przez ols. Na trasie znajduje się wydma Wilcza Góra z wieżą widokową.

Laskowiec-Barwnik, szlak zielony. Jest to szlak mający 36 kilometrów, szlak posiada duże walory przyrodnicze znajduje się w granicach Parku Biebrzańskiego.

W okolicach szlaku można odwiedzić Rezerwat przyrody Szelągówka, wsie Krynice, Szorce i Nową Wieś.